Alexandre Bruno Sousa

Física/Física de Partículas, Universidade de Cincinnati dos Estados Unidos da América.

https://www.physics.uc.edu/~asousa/index.html